Oferta

Kruszywa produkowane są w systemie oceny zgodności 2+ oraz 4 - zgodnie z normami:
PN-EN 13242+A1:2010  PN-EN 13043/2004/AC:2004  PN-EN 12620:2002+A1:2008

CERTYFIKATY ZGODNOŚCI ITC ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

NR 1023-CPR-0205F  NR 1023-CPR-0832 F

 

 

Ceny zawierają koszt załadunku na środek transportu LOCO TRZCIANA.

Podane ceny w sezonie mogą ulec zmianie.