Oferta

Kruszywa produkowane są w systemie oceny zgodności 2+ oraz 4 i spełniają wymagania normy
PN-EN 13242#,  PN-EN 13043* oraz normy PN-EN 12620^.

 

oferta

Ceny zawierają koszt załadunku na środek transportu.

Możliwość transportu kruszyw do Odbiorcy po uzgodnieniu telefonicznym.